vs_logo skjold

DBDFS

De Broderlige Danske Forladeskytters Selskab

pistoler

Sortkrudtskydning er et spændende og afvekslende alternativ til almindelig konkurrenceskydning med moderne ammunition og våben. Hvor den moderne skytte anvender standardiserede, mere eller mindre ensartede matchvåben, så står for sortkrudtskytten en mangfoldighed af forladevåben fra hele sortkrudtæraen (1300 - 1880'erne) til rådighed. Her kan drengedrømme blive realiseret: man kan skyde med alt fra luntebøsser, flintlåsmusketter, Kentuckyrifler, perkussions- og westernrevolvere til duelpistoler m.m.

revolver

I sortkrudtskydning gælder det naturligvis, som i al konkurrenceskydning, om at skyde det bedst mulige resultat, men her er der langt flere variabler og meget mere der kan eksperimenteres med.- Hvor den moderne skytte alene skal arbejde med sin skydeteknik, da våben og ammunition mere eller mindre er givet på forhånd, så er sortkrudtskytten i langt højere grad også nødt til at eksperimentere med ladninger og sætte sig ind i sit specielle våbens mekanik (tændingssystemer, rifling m.v.). Derfor appellerer sortkrudtskydning stærkt til gør-det-selv instinktet: kugler skal støbes, ladninger skal afvejes, den optimale kombination af kuglestørrelse/form, plastertykkelse og krudtmængde skal findes, låsedele skal poleres, sigtemidler forbedres m.v., før man kan gå i gang med den seriøse konkurrenceskydning. Dette kan, for den udenforstående, virke besværligt og tidskrævende, men når så anstrengelserne krones med succes på skydebanen, er glæden desto meget større.

Udover disse praktiske aktiviteter, kan man som sortkrudtskytte sjældent lade være med at give sig hen til mere teoretiske sysler; man får simpelthen lyst til at vide noget mere om de gamle våben og de historier, der knytter sig til dem. Så vejen går ofte til biblioteker, antikvariater, museer eller til posthuset for at hente den bog man har bestilt og som endelig er kommet.

Sortkrudtskydning er derfor en interesse, der udover det rent sportslige også er berigende på mange andre områder.

Mange starter f.eks med en riffel , men så udvikler tingene sig...

muzzleloader
ÅBNINGSTIDER:

Sommer:
onsdage kl. 18.30 - 21.00
lørdage kl. 12.00 - 15.30
Vinter:
lørdage kl. 12.00 - 15.30
ADRESSE:

"Skytten"
Vodskovvej 103
9310 Vodskov
E-mail: formand@dbdfs.dk

Valid HTML5