vs_logo skjold

DBDFS

De Broderlige Danske Forladeskytters Selskab

Hvordan bliver man medlem?

De Broderlige Danske Forladerskytters Selskab - som er Danmarks ældste forening for skydning med sortkrudt - optager løbende nye medlemmer. Du kan rette henvendelse til bestyrelsen, så sørger vi for at du får prøvet hvad det vil sige at skyde med sortkrudt. Hos os kan du både skyde forlade riffel, revolver og pistol - samt bagladeriffel, pistol og revolver i såvel original som replika. Vi skyder internationale discipliner indenfor Dansk Sortkrudtsskytte Forbund, men også ‘for sjov’ skydninger.

Du kan altid få hjælp til skydning og teknik enten fra bestyrelsen eller fra et medlem - hellere spørge en gang for meget end for lidt.

Vores årlige kontingent er i øjeblikket kr.990,- vedtaget på generalforsamlingen.(inkl. årlig kontingent til Vodskov Skytteforening på 700.- )

Beløbet overføres til Klubbens konto, med Klar angivelse af navn og formål - konto.nr. : 9245-4567 537221 - Mobilpay 13293

Hvis du er interesseret i at blive medlem, forventer vi, at du møder op på skydebanen et par gange. Dette giver os mulighed for at se hinanden an. Hvis du så stadig er interesseret, vil det være muligt at blive medlem.

Alle medlemmer i DBDFS skal have en godkendt SKV6 til Vodskov Skytteforening , da vi skyder på deres baner. SKV6-blanketten kan fås ved fremmøde i Vodskov Skytteforening, hvor man også kan få hjælp og vejledning.

Udmeldelse af foreningen gives mundtlig eller skriftlig til bestyrelsen. Dog skal man sikre sig at have afhændet de våben man har tilladelse til.

Ved indkøb af private sortkrudtsvåben der er omfattet af våbenloven, kan SKV tilladelse gives for geværer ved indmeldelse, for pistol eller revolver efter 2 års medlemsskab, dog kan anciennitet overføres fra andre skytteforeninger.

Der må kun skydes med våben der er registreret på en SKV2 våbenpåtegning på foreningens bane. En SKV2 ansøgning skal godkendes af formanden samt Dansk Skytte Unions våbenregistering som udfører kontrol hos Politiet. Det koster Kr.200,- + 30,- til porto m.m. pr. SKV2. - Beløbet overføres til DBDFS konto , med Klar angivelse af navn og formål
konto.nr. : 9245-4567 537221 - Mobilpay 13293

Sortkrudttilladelse:

Tilladelse til køb af sortkrudt kræver 2 års anciennitet som aktiv skydende i en sortkrudtskytteforening. Såfremt man ikke er aktivt skydende og ikke møder op på skydebanen 6 gange om året og skyder - samt til våbenkontrol - vil det reslutere i en SKV5, hvilket betyder, at Politiet indrager våbnet/våbnene.

ÅBNINGSTIDER:

Sommer:
onsdage kl. 18.30 - 21.00
lørdage kl. 12.00 - 15.30
Vinter:
lørdage kl. 12.00 - 15.30
ADRESSE:

"Skytten"
Vodskovvej 103
9310 Vodskov
E-mail: formand@dbdfs.dk

Valid HTML5