vs_logo skjold

DBDFS

De Broderlige Danske Forladeskytters Selskab

Velkommen! - Vi er en forening, der skyder med både én- og tohåndsvåben som lades med sort krudt. Sort krudt er forgængeren til dagens moderne, røgsvage krudt og har været brugt i mindst 600 år. Vore våben er dels originale, dels moderne kopier (replika) af de historiske forbilleder.

De sportslige regler for denne slags skydning er internationale og har nøjagtig de samme klasser over hele verden.

Organisatorisk hører vi under "Forbundet af Danske Sortkrudtskytteforeninger", organiseret under "Dansk Skytte Union", som igen hører under "Dansk Idræts Forbund" (DIF). Vi holder - indtil videre - til hos "Vodskov Skytteforening", hvor klubhuset "Skytten" og 200 meter banen danner den perfekte ramme om vore sociale og sportslige aktiviteter. Af samme grund er vi også medlemmer her, og dermed også af DGI. Som medlem har man altså to medlemskort og to kort med våbentilladelser.


VIGTIG NYHED:
Foreningen flytter i nær fremtid sine aktiviteter til Brønderslev!
Se nærmere HER!


forsidevideo

Vi er Danmarks ældste forening for sortkrudskytter, d.v.s. folk - af begge køn, iøvrigt - der holder af at lege med historiske våben og nyder at være sammen med ligesindede i en uformel og hyggelig atmosfære.

Men vi er også seriøse sportsskytter, og vi deltager gerne i stævner og sammenkomster med landets øvrige sortkrudtskytter.

På video'en her ses et eksempel på hvordan man kan lade en gammel perkussions-revolver med en hjemmelavet patron af papir, hvor man normalt ville bruge et messinghylster til den mængde krudt, man har eksperimenteret sig frem til.


Der er nu kommet indbydelse til DM i sortkrudt. Se indbydelsen og programmet HER


En ganske almindelig, tåget lørdag eftermiddag:

klik


På vores årlige arbejdsdag - som regel i april - renses voldene for bly, som genanvendes:

arbejdsdag arbejdsdag


Vores påskeskydning lørdag den 22. april blev en succés med mange børn blandt deltagerne (de fik lov til at skyde med cal.22 våben!). Også skiverne havde fået en opfriskning i dagens anledning:

ballonproduktion ballonskiver


Sidst opdateret den 4. juli 2024.
ÅBNINGSTIDER:

Sommer:
onsdage kl. 18.30 - 21.00
lørdage kl. 12.00 - 15.30
Vinter:
lørdage kl. 12.00 - 15.30
ADRESSE:

"Skytten"
Vodskovvej 103
9310 Vodskov
E-mail: formand@dbdfs.dk

Valid HTML5