Pistolklasser

DBDFS.DK

De Broderlige Danske Forladerskytter Selskab


Pistolklasser (Våbenklasser)


For alle pistolklasser gælder følgende fællesregler: Skive: ISSF 50m pistolskive. Afstand: 25m. Stilling: Stående, enhåndsfatning. Skydeprogram: 13 skud afgivet på 30 minutter mod 2 skiver, henholdsvis 6 og 7 skud mod hver skive. Skydetiden i Smith & Wesson er 20 minuttter. 10 bedste træffere er gældende, for gældende skud gælder 50% reglen. Kategori O= originalvåben. Kategori R= replikavåben. Se evt. under MLAIC vedtægter for yderligere information.--------------------------------------------------------------------------------


Klasse nr. 5 Cominazzo-individuel, kategori O og R. Hold nr. 25 Wogdon (O & R blandet). Navn efter den i 16 og 1700 tallet fremtrædende italienske bøssemagerfamlie Cominazzo fra Gardone Val Trompia i Italien.

Våbentype: Fri enkeltskuds glatboret flintelås eller original luntepistol, minimum kaliber 11mm (.433")

Sigtemidler: Af tidsmæssig korrekt type.

Projektil: Rundkugle.--------------------------------------------------------------------------------

Klasse nr. 6 Kuchenreuter- individuel kategori O & R. Hold nr. 18 Boutet (O). Navn efter den tyske bøssemagerfamilie Kuchenreuter fra Regensburg, Tyskland. Kendte for fremstilling af førsteklasses våben fra 1626 frem til i dag.

Våbentype: Fri enkeltskuds perkussionspistol, riflet, fri kaliber.

Sigtmidler: Tidsmæssig korrekt. U eller V-form på bagsigte. Maksimumbredde på forsigte 2.03mm (0.080")

Projektil: Rundkugle.


--------------------------------------------------------------------------------


Klasse nr. 7 Colt- individuel O. Hold nr. 30 Adams. Navn efter Samuel Colt, USA som designede den første perkusionsrevolver der blev fremstillet i større produktionstal fra 1838 og frem.

Våbentype: Fri perkussionsrevolver- original.

Sigtemidler: Tilladt at ændre på højde af forsigte, profilen skal være samme som originalen.

Projektil: Rundkugle.--------------------------------------------------------------------------------


Klasse nr. 12 Mariette- individuel R. Hold nr.13 Peterlongo. Mariette var en belgisk fabrikant af flerskuds "peberbox" pistoler, navnet forbindes med alle typer og fabrikater af sådanne våben..

Våbentype: Fri perkussionsrevolver- replika.

Sigtemidler: Af tidsmæssig korrekt type. Fri højde på forsigte, men samme profil som på originalen. Såfremt forreste sigtemiddel er monteret i svalehale, skal de udragende ender være filet glat med piben.

Projektil: Rundkugle.

Bemærk: Fælles for klasserne Colt og Mariette gælder at hanen skal hvile på et tomt kammer, og for at undgå at revolvere anvendes som enkeltskudsvåben, skal der lades 5+5+3 kamre til de 13 skud. Der må ikke anvendes presse (trommellader), tromlen må kun udtages med henblik på påsætning af fænghætter eller påføring af fedt ovenpå projektilet.--------------------------------------------------------------------------------

Klasse nr. 28 Tanzutsu- individuel O & R. Ingen hold. TAN-ZUTSU japansk for kort våben. TAN betyder kort, ZUTSU betyder våben

Våbentype: Fri luntepistol. Glatboret. Japansk type, fri kaliber. Europæisk type, stor kaliber som på forbilledet.

Sigtemidler: Af tidsmæssig korrekt type. Profil af original type.

Projektil: Rundkugle.


--------------------------------------------------------------------------------


Klasse nr. 54 Kronborg- National dansk klasse. Navn efter våbenfabrikken af samme navn som var beliggende ved Helsingør.

Våbentype: Alle glatløbede perkussionspistoler med minimum kaliber 16mm (.63"), uden snelle.

Sigtemidler: Skal opfylde MLAIC regler vedr. facon. Våbnet skal fremtræde med de oprindeligt monterede eller umonterede sigtemidler.

Projektil: Rundkugle.--------------------------------------------------------------------------------

Klasse nr. 56 Smith & Wesson. Dansk og Nordisk klasse.

Våbentype: Patronladet revolver eller enkeltskuds pistol i uforandret historisk kopi eller original som blev fremstillet til sortkrudt og blyprojektiler. Mindre indvendige ændringer udført af sikkerhedshensyn kan tillades på kopivåben (replikaer)

Sigtemidler: Af tidsmæssig korrekt type.

Projektil: Skal være af tidstypisk model i bly (gaschecks ikke tilladt). Se eventuelt patronoversigten.

Kaliber: Skal være oprindelig sortkrudtkaliber, dog ikke større end cal.45" (11,43mm).

Ladning: Revolvere må ikke bruges som enkeltskudsvåben, men skal lades 5+5+3. Hanen skal hvile på et tomt kammer. De 10 bedste skud er gældende.

Skydetid: 20 minutter. Ved NM er skydetiden 30 minutter.


--------------------------------------------------------------------------------


Pistolholdklasser. Skydes endnu ikke ved DM, men til NM, EM, VM og store udenlandske stævner

Klasse nr. 13 Peterlongo. Hold a 3 skytter. Klasse nr. 12 Mariette. (Replika)

Klasse nr. 18 Boutet. Hold a 3 skytter. Klasse nr. 6 Kuchenreuter. (Original)

Klasse nr. 25 Wogdon. Hold a 3 skytter. Klasse nr. 5 Cominazzo. (Orig. og Replika blandet)


Klasse nr. 30 Adams. Hold a 3 skytter. Klasse nr. 7 Colt (Original)