Hvad er mon forskellen på alm. skydning og skydning med sortkrudt ?

DBDFS.DK

De Broderlige Danske Forladerskytter Selskab


(Hvad er mon forskellen på almindelig skydning og skydning med sortkrudt ? )


Hvad er mon forskellen på almindelig skydning og skydning med sortkrudt ? Der er stor forskel på at skyde med moderne våben og med 'gammeldaws' våben. De moderne våben anvender røgsvagt krudt og er teknisk mere avancerede end fortidens våben, der anvender sortkrudt og ofte er forladere. Der er betydeligt mere arbejde og forberedelse i forbindelse med skydning med sortkrudt, så man får en rigtig god fornemmelse for, hvilke problemer datidens skytter havde at overvinde.


Sortkrudt er også farligere at omgås end røgsvagt krudt. Når det antændes, så eksploderer det. Røgsvagt krudt eksploderer kun, når det antændes i lukket hylster uden adgang til ilt. Ellers brænder det bare stille og roligt. Det er desuden til daglig altid ladet i lukkede patroner, så man ikke skal håndter det. Modsat skal man arbejde med sortkrudtet ved hver ladning af sit våben, og derfor skal man være meget påpasselig med, at der ikke er gløder tilbage i våbnet, at krudtmængden passer, at kuglen 'sættes' korrekt og fast mod krudtet i våbnet, at der er fængkrudt eller fænghætte ved hånden og så være opmærksom på, at en ladt 'sortkrudtskanon' ikke uden videre kan aflades uden skud.


Sortkrudt er det ældste drivmiddel til anvendelse i skydevåben og raketter. Det består af en mekanisk blanding af trækul, svovl og salpeter. Det er ikke for ingenting, man kalder det for ildvåben, for et skud med sortkrudt leverer en masse ild, røg og gnister og efterlader en masse slam tilbage i våbnet, som ofte skal renses.


Netop den store flamme og glødende sod - samt ofte også en glødende såkaldt forladning - er en vigtig grund til, at der skal tages særlige brandsikringsforbehold, hvor der skydes med sortkrudt. På en tør sommerdag kan der nemt ske antændelse i græs og lyng med brand til følge.


Sortkrudt afgiver også et højt og meget skarpt knald, som uden høreværn kan opleves som ubehageligt.


Det er en udfordring at skyde med sortkrudt på grund af ovennævnte årsager, og det giver en fin indsigt i problemerne med historisk skydning. Den slags appellerer til legebarnet, som vi alle - i hvert fald mænd - gemmer i os.


Derfor vælger mange af os også at 'lege med' sortkrudtsvåben, og mange er medlem både af en traditionel skytteforening og af en sortkrudtsskytteforening, hvor denne mulighed findes.


Den findes bl.a. her hos os i De Broderlige Danske Forladerskytters Selskab, hvor vi sammen med 'de røgsvage' har rådighed over fine baner hos Horsens Hammer Skytteforening, der har skydebane i Vodskov nord for Aalborg.


Kig ud og besøg os på en skydedag. Måske er vi sorte i hovederne, men vi bider ikke.....